Feeds:
Objave
Komentarji

Archive for julij 4th, 2007

Za razumevanje islama je pri kristjanu potreben poseben napor, poleg poznanja in študija seveda. Istopiti moramo iz naše evropske zahodne miselnosti v svet orientalskega dojemanja verskih skrivnosti, da nas počasi pripelje v svet navidezne verske bližine.
Ko prebiramo koran, se nam velikokrat zdi, kot da bi se pri islamu srečevali s poenostavljenim krščanstvom. V koranu so imena, ki jih kristjan pozna, kot Ibraham (Abraham), Noe, Adam, Mojzes, pa Jezus z družino (!), Janez Krstnik kot prerok in celo Marija, ki je Devica… Težko rečemo, da niso te osebe iste, kot jih poznamo v krščanstvu. Ko pa natančneje beremo, spoznamo, da Ibrahim v koranu ni Abraham iz Svetega pisma. Enako velja za druga imena v koranu. Po obliki so enaka, kot v Svetem pismu, osebe pa so druge, kot jih predstavlja Sveto pismo. Isto velja tudi za Jezusa.
Prav tako je v koranu navedenih nekaj čudežev, ki jih poznamo iz Nove zaveze. Znan je zelo preprost primer, ki ga velikokrat navajajo tudi katoličani in si ga je ponekod prilastila celo naša kateheza. Jezus kot otrok dela ptičke iz gline. Nanje dahne in ti oživeijo in vzletijo. Potem Jezus zaploska z rokami in ptički padejo na tla mrtvi … Tako je v koranu opisan čudež, ki ga je Jezus naredil, čeprav ga v Svetem pismu v taki obliki ne zasledimo. Vemo pa, da apostoli niso opisali vseh Jezusovih čudežev.
Zastavljajo pa se nam tudi drugačna vprašanja. Ali je islam Cerkev brez zakramentov? Je prav tako Cerkev, a brez vodstvenega nasledstva, kot ga poznamo z apostoli?
Malo kdo ve, da so po muslimanskem učenju in verovanju knjige Svetega pisma nove in stare zaveze lažne in velika goljufija. Prav tako kristjan ne sprejme Korana kot razodete knjige Božje besede, kakršna je zanj Sveto pismo. To je za muslimana žalitev in ima za to naše spoznanje že pripravljen jasen odgovor: »Vi ste sovražniki islama!« Musliman, ki je sprejel verovanje (dogmo) islama, je trdno prepričan, da tisti, ki govorijo, da so kristjani in judje, zanj niso ne pravi kristjani in ne pravoverni judje. Za muslimana je pravi kristjan ali pravi jud samo(!) tisti, ki je pravoverni musliman. (Tukaj uporabljamo besedo kristjan kot pojem za resnično prepričanega vernika! – Mi z zapadno miselnostjo to pojmujemo tako: »Če si kristjan ali jud, si pač to, če si musliman, si pač musliman in ne kristjan in ne jud! Če ne bi bilo razlik, ne bi bilo različnih pojmovanj! To je za nas nekaj normalnega, za muslimana pa ni!«)
Ta ugotovitev je važna, ker je po muslimanskem prepričanju vsak dialog med muslimani in nami kristjani – dialog med pravim kristjanom, ki je musliman, in nepravim kristjanom, ki je kristjan ali jud. Zato je dialog med kristjani in muslimani izredno težak oziroma je navidezen ali iz nekega spoštovanja do navidezne odprtosti muslimanov do drugih kultur, v resnici pa ostajamo tam, kjer smo začeli. Ta navidezna bližina, ki se razvije v dialogu med kristjanom in muslimanom, je kristjane pivedla do ugotovitve, da mora biti med nami in njimi večja distanca, kljub vsej dobri volji, ki jo velikokrat kristjani imamo.

Advertisements

Read Full Post »