Feeds:
Objave
Komentarji

Archive for april 2012

www.parrocchadoberdo.it

Read Full Post »

Immagine

ZMEŠNJAVA S POJMOM BOG

Verjetno je bilo vedno tako in ne samo danes, da kar precej ljudi Boga ne jemlje resno. Čeprav opažamo, da so ljudje, ki celo klepetavo govorijo o Bogu, so pa zopet drugi, ki vanj verujejo, nekateri zelo trdno, kot zatrjujejo, pa jim Bog ne pomeni veliko, včasih celo prav nič. Marsikdo, ki vero celo izpoveduje, Boga ne jemlje resno.
Menim, da nevernim ljudem, ki Boga ne priznavajo, in napol vernim, ki jim Bog malo ali nič ne pomeni, tega ne smemo zameriti. V človeški zgodovini je bil pojem Bog prevelikokrat napačno uporabljen ali celo zlorabljen. Skozi zgodovino je na milijone ljudi bilo mučenih in ubitih, poteptanih in odrinjenih prav v imenu Boga. Obstajale so vojne, pohodi, inkvizicija in še bi lahko našteval, v imenu Boga. Prav tako so v Božjem imenu zažigali krivoverce (inkvizicija). Vse to dobro vemo. Zavedati pa se moramo, da marsikatera podoba o Bogu, ki smo jo podedovali – in podedovali smo marsikateri pojem, predstavo in prepričanje – ni bila prava, je zavajala. Tako se nam je vtisnila v podzavest podoba Boga, ki je strogi sodnik. Bog kot vsemogočni, ki nas kaznuje s potresi, poplavami, boleznimi … Bog kot nekdo, ki je zelo daleč od nas in nekje tam iz daljave gleda, kaj vse slabo delamo…
Da bi se takšne predstave o Bogu opustile, uporabljajo nekateri namesto besede Bog izraz Transcendenca, Stvarnik, Absolutni itd. To počenjajo zato, da bi Boga ljudem približali, da bi jim postal bližji, ne odtujen zaradi napačne predstave. So pa zopet drugi, ki trdijo nasprotno: besede Bog ne bi smeli opustiti, nasprotno, uporabljati bi jo morali čim večkrat, čeprav je bila skozi zgodovino tolikokrat zlorabljena, ima pa za seboj celo zgodovino od pradavnine do danes … Istočasno pa ne prezrimo, da je prav ta beseda navdihovala Jezusa in apostole, pa tudi danes ni popolnoma omalovaževana, zato lahko verjamemo, da je še vedno dobro, da jo uporabljamo.
Če se zaustavimo ob sami besedi BOG, vidimo, da so jo vedno uporabljali in jo danes še mnogo bolj kot v prejšnjih časih uporabljajo najprej teologi, mistiki, duhovni pisatelji, prav tako pa tudi vsi verujoči. Zakaj je tako? Zelo preprosto, ker je Bog skrivnost. Vsaka skrivnost pa je nekaj nepoznanega, kar se ne da kar tako razvozlati. Ostaja predmet spoznanja, čeprav ne neha biti skrivnost! Kar pa je skrivnostno, je lahko tudi resnično. To vemo, da je, čeprav človek s svojim razumom velikokrat ne ve, kaj je. Bog, ki ga nekdo doživlja kot skrivnost, je lahko mnogo bolj resničen, kot vse, kar vidi. To potrjuje tudi sodobna znanost, saj nas je prav ta nepričakovano pripeljala v svet skrivnostnega. Prav po zaslugi znanosti se danes mnogo bolj kot pred stoletji zavedamo, da je človekovo znanje in spoznanje omejeno. Čeprav npr. poznamo in celo razumemo pojave v vesolju, jih spoznavamo le do neke mere, zato je to za človeka še vedno skrivnost in ljudje smo samo del te skrivnosti.
Za Boga pa lahko rečemo, da ni samo neka skrivnost, kot je recimo za človeka skrivnost vesolje. Bog je poslednja skrivnost. Tako ostaja Bog zopet v našem življenju ena od skrivnosti, ni edina skrivnost, je pa posebna skrivnost.

Read Full Post »